Jednolita konwencja o środkach odurzających – Inne języki