Jerzy brunszwicki (arcybiskup Bremy) – Inne języki