Junta (dawny organ władzy w Hiszpanii) – Inne języki