Kacze opowieści. Poszukiwacze zaginionej lampy – Inne języki