Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia – Inne języki