Kompleksowy zespół bólu regionalnego – Inne języki