Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej – Inne języki