Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych – Inne języki