Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych – Inne języki