Lawrence Livermore National Laboratory – Inne języki