Litewsko-Białoruska Socjalistyczna Republika Rad – Inne języki