Ludwik III (król zachodniofrankijski) – Inne języki