Ludwik VIII, landgraf Hesji-Darmstadt – Inne języki