Maciej Mielżyński (powstaniec listopadowy) – Inne języki