Medal „Za ofiarną pracę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” – Inne języki