Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty” – Inne języki