Międzykontynentalny pocisk balistyczny – Inne języki