Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia – Inne języki