Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych – Inne języki