Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych – Inne języki