Mieczysławów (województwo świętokrzyskie) – Inne języki