Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR – Inne języki