Monaster Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni w Kupiatyczach – Inne języki