Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie – Inne języki