Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza – Inne języki