Nicetas I (patriarcha Konstantynopola) – Inne języki