Niedeterministyczny automat skończony – Inne języki