Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – Inne języki