Obraz Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Lwowa – Inne języki