Odznaka za Służbę Wojskową (Austro-Węgry) – Inne języki