Oktiabr´skij (obwód wołgogradzki, rejon oktiabrski) – Inne języki