Order Zasługi Kulturalnej (Brazylia) – Inne języki