Organizator publicznego transportu zbiorowego – Inne języki