Państwowe Produkcyjno-Badawcze Centrum Kosmiczne im. M. Chruniczewa – Inne języki