Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego – Inne języki