Patrycjat (średniowiecze i nowożytność) – Inne języki