Paweł z Teb (łaciński patriarcha Konstantynopola) – Inne języki