Pierwszy rząd Jana Petera Balkenende – Inne języki