Pismo procesowe (polskie postępowanie cywilne) – Inne języki