Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny – Inne języki