Poczmistrz generalny Stanów Zjednoczonych – Inne języki