Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego – Inne języki