Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego – Inne języki