Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931) – Inne języki