Powiat brasławski (I Rzeczpospolita) – Inne języki