Powiat brzeskolitewski (I Rzeczpospolita) – Inne języki