Powiat grodzieński (I Rzeczpospolita) – Inne języki