Powiat oszmiański (I Rzeczpospolita) – Inne języki