Powiat wiłkomierski (I Rzeczpospolita) – Inne języki