Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Inne języki